changelog

karahalli.net'in gelişimi ve geliştirilecek kısımları ile alakalı bilgileri burada bulabilirsiniz.

Yapılacak Listesi

Değişiklik Listesi